0

Myymälässämme ja verkkokaupassamme on satoja eurooppalaisia tuotemerkkejä. Joukossa on aina raikkaita uutuuksia sekä pitkään myynnissä olleita vakiomerkkejä. 

Cobello Lifestyle

1. Rekisterinpitäjä 

Cobello Oy
Martinkuja 2
02270 Espoo
SUOMI
y-tunnus 0904388-3

2. Rekisteristä vastaava

Cobellon rekisteri-ja tietosuojavastaava
p. +358 9 41767676
espoo@cobello.fi

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Peruste henkilötietojen käsittelyyn perustuu Cobello Oy:n asiakassuhteeseen. Henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyy aina henkilön oma suostumus.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen Cobellon ja asiakkaan tai verkkopalvelujen käyttäjän välisestä suhteesta, henkilötietojen käsittelyä ja markkinointia varten annetuista luvista ja kielloista.  

Henkilötietoja käsittelyn tarkoitus on ylläpitää ja hoitaa asiakassuhteitamme. Käsittelemme henkilötietojasi tilausten käsittelemiseksi, lähettäessämme asiakasviestintää tai markkinointimateriaalia ja toteuttaaksemme yhteistyötä. Käsittelemme henkilötietoja Cobellon kanta-asiakasohjelman toteuttamisessa ja seurannassa, verkkosivustomme analytiikkatarkoituksiin sekä Cobellon liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä tarkoituksissa

Huomaathan, että tämä tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Cobello Oy:n rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. Verkkokaupan maksutapahtumien osalta rekisterinpitäjänä toimii maksupalveluntarjoaja Paytrail. Maksupalveluntarjoajan tietosuojaselosteet ovat luettavissa palveluntarjoajan omilta sivuilta : Paytrailin tietosuojaseloste.   

4. Rekisterin tietosisältö

Cobellon asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Yhteystiedot
- nimi
- osoite
- sähköposti
- puhelinnumero
- muut antamasi lisätiedot

Asiakastiedot

- tiedot ostetuista tuotteista/palveluista
- valitsemasi maksutapa
- asiakaspalvelun kautta käyty viestintä, asiakaspalaute ja mahdolliset reklamaatiot
- markkinointilupaan liittyvät tiedot: suostumus tai kielto

-markkinointiin liittyvät tiedot, uutiskirjeeseen liittyvät tai osallistumistiedot tapahtumiin tai arvontoihin
- tilinumero (jos on kyse tilille palautuksesta) 

5. Rekisteröidyn oikeudet  

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus milloin vain tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle osoitteeseen espoo@cobello.fi .

Poisto-oikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen espoo@cobello.fi. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.  

Jos saat meiltä markkinointiviestejä, voit perua koska tahansa niiden tilauksen uutiskirjeen alalaidassa olevasta peruutuslinkistä tai lähettämällä pyynnön poistosta osoitteeseen espoo@cobello.fi 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle  kantelu, jos hän kokee, että Cobello Oy rikkoo henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:   www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan verkkosivustollemme rekisteröitymisen yhteydessä, verkkokauppatilausten yhteydessä tai verkkosivuilla löytyvästä asiakasrekisteriinliittymislomakkeella lähetetyistä viesteistä.

Keräämme asiakastietoja myös verkkosivustoillamme vierailun yhteydessä. Tästä lisätietoja löydät lisää evästekäytännöistämme.    

Tietoja saamme myös Cobellon myymälöissä tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista tai asiakastapaamisista.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme asiakasrekisterissämme tietojasi joko niin kauan kun asiakasrekisterisi on meillä olemassa tai niin kauan kun on tarpeen. Voit halutessasi olla yhteydessä espoo@cobello.fi, jolloin pyytäessäsi poistamme sinuun liittyvät henkilötiedot ja halutessasi poistamme sinut kanta-asiakasrekisteristämme.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietojasi käsittelee Cobello Oy rekisterinpitäjänä sekä sen työntekijät. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi Cobello Oy:n lukuun:
- IT-järjestelmätoimittajille
- viestintäpalveluiden toimittajille
- markkinointityökalujen tarjoajille ja
- tilitoimistolle. 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Cobellon asiakasrekisteriin annettuja tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta eteenpäin Cobellon lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle.

Mikäli tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n  ja ETA:n ulkopuolelle huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.  

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilöturvan varmistaminen henkilötietojen käsittelyssä

Cobellon asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Paperiversioina säilytettävät asiakirjat ja tiedot säilytetään turvassa ja huolellisesti niin, ettei niihin pääse käsiksi kuin vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  Henkilötiedot, jotka eivät ole rekisterissämme hävitetään asian mukaisesti, sitten kun niitä ei enää tarvita tilauksen käsittelyyn tai seurantaan.

Luovutamme henkilötietoja yhteistyökumppaneille mm. mahdollistaaksemme kotiinkuljetuksen oikeaan osoitteeseen. Yhteistyökumppaneitamme sitoo sopimus henkilötietojen salassapidosta.

Rekisterinpitäjänä huolehdimme myös siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannata kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tällaisia keinoja ovat mm palomuurit ja salasanat.

Jos olet rekisteröitynyt asiakkaamme, sinun tulee huolehtia siitä, että pidät salassa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. 

Cobello varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi kehittäessään palveluita tai kun pakottava lainsäädäntö niin vaatii.

  

Päivitetty 6.11.2023