0

Myymälässämme ja verkkokaupassamme on satoja eurooppalaisia tuotemerkkejä. Joukossa on aina raikkaita uutuuksia sekä pitkään myynnissä olleita vakiomerkkejä. 

Cobello Lifestyle

Ajankohtaista

Meille on tärkeää, että asiakkaanamme, yhteistyökumppaninamme ja verkkosivustomme käyttäjänä saat tietoa siitä, miten käsittelemme tietojasi sekä siitä, että huolehdimme tietosuojasi toteutumisesta.

Tämä on Cobello Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 1.6.2020.

1. Rekisterinpitäjä 

Cobello Oy
Martinkuja 2
02270 Espoo
SUOMI
y-tunnus 0904388-3

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Cobello Oy
Eevi Kytöniemi-Jokinen
p. +358 9 41767676
espoo@cobello.fi

3. Rekisterin nimi

Cobello Oy:n asiakasrekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelyyn perustuu Cobello Oy:n asiakassuhteeseen. Henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn liittyy aina henkilön oma suostumus.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen Cobellon ja asiakkaan tai verkkopalvelujen käyttäjän välisestä suhteesta, henkilötietojen käsittelyä ja markkinointia varten annetuista luvista ja kielloista sekä käytettävän selaimen eväste- ja seuranta-asetuksista.  

Henkilötietoja käsittelyn tarkoitus on ylläpitää ja hoitaa asiakassuhteitamme. Käsittelemme henkilötietojasi tilausten käsittelemiseksi, lähettäessämme asiakasviestintää tai markkinointimateriaalia ja toteuttaaksemme yhteistyötä. Käsittelemme henkilötietoja Cobellon kanta-asiakasohjelman toteuttamisessa ja seurannassa, verkkosivustomme analytiikkatarkoituksiin sekä Cobellon liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä tarkoituksissa

Huomaathan, että tämä tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Cobello Oy:n rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. Verkkokaupan maksutapahtumien osalta rekisterinpitäjänä toimii maksupalveluntarjoaja Paytrail. Maksupalveluntarjoajan tietosuojaselosteet ovat luettavissa palveluntarjoajan omilta sivuilta : Paytrailin tietosuojaseloste.   

5. Rekisterin tietosisältö

Cobellon asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Yhteystiedot
- nimi
- osoite
- sähköposti
- puhelinnumero
- muut antamasi lisätiedot

Asiakastiedot

- tiedot ostetuista tuotteista/palveluista
- valitsemasi maksutapa
- asiakaspalvelun kautta käyty viestintä, asiakapalaute ja mahdolliset reklamaatiot
- suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot

Lisäksi, jos vierailet verkkokaupassamme, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja: 

- IP-osoite
- käyttöjärjestelmä ja laitetyyppi
- verkkokaupasta etsimäsi tuotteet 
- sivuhistoria verkkokaupan sisällä

Jos olet yhteistyökumppanimme tai yhteistyökumppanimme edustaja, käsittelemme sinusta seuraavia tietoja:

- etu- ja sukunimi
- sähköpostiosoite
- postiosoite
- puhelinnumero
- muut antamasi lisätiedot
- mahdollisesti edustamasi yrityksen nimi ja y-tunnus sekä asemasi yrityksessä.

6. Rekisteröidyn oikeudet  

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus milloin vain tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle osoitteeseen espoo@cobello.fi .

Poisto-oikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen espoo@cobello.fi. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.  

Jos saat meiltä markkinointiviestejä, voit perua koska tahansa niiden tilauksen uutiskirjeen alalaidassa olevasta peruutuslinkistä tai lähettämällä pyynnön poistosta osoitteeseen espoo@cobello.fi 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle  kantelu, jos hän kokee, että Cobello Oy rikkoo henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:   www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkosivustollemme rekisteröitymisen yhteydessä, verkkokauppatilausten yhteydessä tai verkkosivuilla löytyvästä asiakasrekisteriinliittymislomakkeella lähetetyistä viesteistä.

Keräämme asiakastietoja myös verkkosivustoillamme vierailun yhteydessä. Tästä lisätietoja löydät lisää evästekäytännöistämme.    

Tietoja saamme myös Cobellon myymälöissä tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista tai asiakastapaamisista.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme asiakasrekisterissämme tietojasi joko niin kauan kun asiakasrekisterisi on meillä olemassa tai niin kauan kun on tarpeen.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Henkiötietojasi käsittelee Cobello Oy rekisterinpitäjänä sekä sen työntekijät. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi Cobello Oy:n lukuun:
- IT-järjestelmätoimittajille
- viestintäpalveluiden toimittajille
- markkinointityökalujen tarjoajille ja
- tilitoimistolle. 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Cobellon asiakasrekisteriin annettuja tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta eteenpäin Cobellon lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle.

Mikäli tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n  ja ETA:n ulkopuolelle huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.  

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilöturvan varmistaminen henkilötietojen käsittelyssä

Cobellon asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Paperiversioina säilytettävät asiakirjat ja tiedot säilytetään turvassa ja huolellisesti niin, ettei niihin pääse käsiksi kuin vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  Henkilötiedot, jotka eivät ole rekisterissämme hävitetään asian mukaisesti, sitten kun niitä ei enää tarvita tilauksen käsittelyyn tai seurantaan.

Luovutamme henkilötietoja yhteistyökumppaneille mm. mahdollistaaksemme kotiinkuljetuksen oikeaan osoitteeseen. Yhteistyökumppaneitamme sitoo sopimus henkilötietojen salassapidosta.

Rekisterinpitäjänä huolehdimme myös siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannata kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tällaisia keinoja ovat mm palomuurit ja salasanat.

Jos olet rekisteröitynyt asiakkaamme, sinun tulee huolehtia siitä, että pidät salassa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. 

Cobello varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi kehittäessään palveluita tai kun pakottava lainsäädäntö niin vaatii.

  12. Evästeet ja analytiikkatyökalut

Sivustoillamme ja verkkopalveluissamme käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle.

  Evästeiden tarkoitus

Käytämme evästeitä verkkopalvelussamme sivuston toimivuuden vuoksi, kehittääksemme palveluitamme, tarjotaksemme personoituja sisältöjä ja kohdentaaksemme markkinointiamme sekä seurataksemme ja analysoidaksemme palveluidemme käyttöä.

Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics palvelua. Seuraamme tietoja yleisellä tasolla, seuranta ei kohdistu yksittäiseen kävijään eikä yksittäistä henkilöä voida tunnistaa. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Voit estää evästeiden avulla kerättyjen verkkosivustomme käyttöön liittyvien tietojen (kuten IP-osoitteesi) keräämisen ja käyttämisen Googlessa lataamalla ja asentamalla seuraavasta linkistä selainlisäosan:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fi   .

Huomaathan, että tämä lisäosa on selain- ja tietokonekohtainen. Lisää tietoa Google Analyticsin tietosuojasta on saatavilla osoitteessa Google Analyticsin  tietosuojaselosteesta. Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea täältä:  Googlen evästekäytäntö.  

Evästeiden hallinta

Jos et halua sivustojen tallentavan evästeitä tietokoneeseesi, voit estää evästeet selainasetuksistasi. On kuitenkin huomioitava, että evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti verkkopalvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan.

Kohdennetun verkkomainonnan valinnat 

Voit hallita evästeiden käyttöä kohdennettuun verkkomainontaan esimerkiksi EDAA:n YourOnlineChoices ja/tai DAA:n YourAdChoices -verkkopalveluissa. Palveluissa näet laitteellesi tallennetut evästeet sekä sen, käytetäänkö niitä verkkomainonnan kohdentamiseen. Voit myös kieltää tai sallia evästeiden käytön verkkomainonnan kohdentamiseen yrityskohtaisesti.

Sosiaalisen median liittännäiset

Verkkosivuillamme voi olla linkkejä tai yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin tai sosiaalisen median liitännäisiä. Näitä ovat esim. Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Sosiaalisen median liittännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Avatessasi liitännäisen saatat sallia kolmannen osapuolen verkkosivujen evästeiden tallentumisen koneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin ja sovelluksiin sovelletaan kolmansien osapuolten käyttöehtoja.

Mitä tapahtuu, jos evästeet poistetaan käytöstä?

Yleensä verkkosivu ei toimi oikein, jos evästeitä ei hyväksytä. Voit kuitenkin edelleen selata verkkosivujamme, vaikka jotkin toiminnoista eivät ole saatavilla. Et voi esimerkiksi ostaa tuotteita, määrittää uutta käyttäjätiliä tai kirjautua nykyiselle tilillesi.